Pradžia Statybos srities gaminių kontaktinis centras (SSGKC)
Atnaujintas: 2016-08-11 09:56

Statybos srities gaminių kontaktinis centras (SSGKC)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 82 VšĮ „Versli Lietuva“ įgaliota atlikti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB nustatytas Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas.

Statybos srities gaminių kontaktinis centras naudodamas skaidrius ir lengvai suprantamus terminus nemokamai teikia informaciją apie nuostatas, skirtas užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių statinių reikalavimų, taikomų kiekvieno statybos produkto naudojimo paskirčiai.

Tokie kontaktiniai centrai nuo 2013 m. liepos 1 d. pradeda veikti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei Islandijoje, Lichtenšteine, ir Norvegijoje. Kuriant Statybos srities gaminių kontaktinių centrų tinklą, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas statybos produktams laisvai judėti vidaus rinkoje. Šio tinklo paskirtis – skaidriai ir teisingai teikti informaciją apie Europos Sąjungos ir nacionalinius reikalavimus, taikomus statybos produktams. Tai padės išvengti dėl informacijos trūkumo atsirandančio delsimo, papildomų laiko ir finansinių sąnaudų ir dėl to kylančių gamintojų sprendimų netiekti statybos produktų į kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Ekonominės Erdvės šalių rinkas. Įsteigus Statybos srities gaminių kontaktinius centrus, bus sukurtos palankesnės sąlygos įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, plėsti savo veiklą ES vidaus rinkoje. Tikėtina, kad sudarius palankesnes sąlygas gauti informaciją apie statybos produktų reglamentavimą ES vidaus rinkoje, šių produktų prekyba augs ir daugės su jais susijusio verslo investicijų.

Apie Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą