Pradžia Paslaugų tiekėjams Naudinga informacija Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Atnaujintas: 2017-01-10 09:25

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

K: Jei asmens duomenis, kurie yra pasirašytose sutartyse perkeliu į Excel lentelę, ar man reikia registruotis Asmens duomenų tvarkytoju? 

A: Jei duomenis iš sutarčių Jūs perkeliate į kompiuterinę laikmeną (nesvarbu ar tai word, excel, buhalterinė programa ar kt.), Jums reikia registruotis kaip duomenų tvarkytojui: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/duomenu-valdytojo-registravimas/156465/

Jei planuojate naudoti tuos duomenis rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, priminimas buvusiems klientams apie paslaugas, tuomet kartu galite užpildyti ir prašymą registruotis dėl duomenų panaudojimo rinkodaros tikslais.
https://dvs.ada.lt/wp/subsystems/service/documents/123_4._Pranesimas_del_tiesiogines_rinkodaros.doc
Plačiau https://www.ada.lt/go.php/lit/IMG

K: Kokių leidimų reikia norint prekiauti supakuotais maisto produktais elektroninėje parduotuvėje (kava, arbata, saldainiai)? Veiklą jau vykdau, tik noriu plėsti asortimentą. 

A: Jums reikia registruotis maisto tvarkytoju. Maisto tvarkymo subjekto registravimas – teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų (toliau – teritorinės VMVT) maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu (maisto produktų prekyba internetu, logistika (maisto produktų iškrovimas / pakrovimas, užsakymų iš klientų apdorojimas, maisto produktų paskirstymas), kuri patvirtinama suteikiant atpažinimo numerį. Čia rasite registracijos procedūrą. 

K: Planuojame Kaimo turizmo sodybą su maitinimu. Šiuo metu įsirenginėjame patalpas, domina leidimai ir reikalavimai.

Maitinimas

Pagrindinis leidimas, kurį Jūs turite gauti yra Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (leidimo išdavimo procedūra: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/maisto-tvarkymo-subjekto-patvirtinimo-pazymejimas/160404/) , kurį išduoda teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Jūsų atveju leidimą išduos Švenčionių maisto ir veterinarijos tarnyba. Iškilus papildomiems klausimams dėl leidimo išdavimo, siūlome konsultuotis su leidimą išduodančios institucijos vyr. specialiste-maisto produktų inspektore Asta Širvinskiene tel. (8 387) 66084.

Prieš gaunant leidimą, Jūs turite įvykdyti šiuos reikalavimus:

Patalpos :  (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:LT:PDF)

Virtuvės patalpos, kuriose bus gaminamas maistas turi būti lengvai plaunamos (sienos, grindys, lubos). Grindų, sienų dangai turi būti naudojamos nelaidžios, nesugeriančios, plaunamos ir netoksinės medžiagos. Lubos ir stogo konstrukcijos turi būti instaliuojami ir įrengti taip, kad užkirstų kelią nešvarumų kaupimuisi ir dalelių atpleišėjimui, mažintų kondensaciją ir nepageidaujamų pelėsių augimą. Į lauką atsidarančiuose languose, turi būti įtaisyti nuo vabzdžių saugantys tinkleliai, kuriuos galima lengvai išimti ir valyti. Durų paviršius turi būti iš lygių ir nesugeriančių medžiagų. Patartina, kad virtuvės duris būtų galima atidaryti dviem kryptimis. Paviršiai (įskaitant įrengimų paviršius) tose zonose, kur tvarkomas maistas, ypač tose zonose, kurių paviršiai liečiasi su maistu, turi būti geros būklės ir lengvai valomi, o prireikus dezinfekuojami. Paviršius turi būti iš lygių, plaunamų ir korozijai atsparių bei netoksinių medžiagų. Paviršiai maisto ruošimui turi būti atskiri mėsai, žuviai, daržovėms. Vėdinimo sistema turi veikti iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę: „Turi būti įrengta tinkama ir pakankama natūrali ir mechaninė ventiliacija. Užtikrinti, kad nebūtų mechaninio oro srauto iš užterštos zonos į švarią zoną. Ventiliavimo sistemos turi būti sukonstruotos taip, kad filtrai ir kitos dalys, prireikus jas valyti ar pakeisti, būtų lengvai pasiekiami.“ Maisto patalpose turi būti -pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas.

Sandėliavimui skirta patalpa turi būti užtikrinta, kad maisto produktai laikomi tinkamomis kontroliuojamomis temperatūros režimo ir sandėliavimui tinkamomis pakankamos talpos sąlygomis; Sandėliuojama patalpa turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima kontroliuoti temperatūrą, o prireikus ją užrašyti;

Drenažo įrengimai turi atitikti numatytus tikslus. Jie turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad būtų išvengta taršos rizikos. Jeigu drenažo kanalai yra visiškai ar iš dalies atviri, jie turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų, jog atliekos netekės iš užterštos zonos link ar į švarią zoną, ypač į tą zoną, kur tvarkomas maistas, kurio užteršimas gali kelti didelę riziką galutiniam jo vartotojui.

Darbuotojų persirengimo patalpos. Visi maisto tvarkymo zonoje dirbantys asmenys turi laikytis – asmens higienos ir dėvėti tinkamus, švarius, ir kur reikalinga, apsauginius drabužius.

Dezinfekcinių ir valymo priemonių patalpa dezinfekavimo medžiagoms ir darbo reikmenims bei priemonėms laikyti. Šios patalpos turi būti iš korozijai atsparių medžiagų, lengvai valomos ir turėti atitinkamą karšto ir šalto vandens tiekimą

 

Atliekos turi būti pasirašyta sutartis su atliekų šalinimo įmone (aliejus, maisto likučiai, buitinės atliekos ir kt.)

Dezinfekcija turi būti pasirašyta sutartis su kenkėjų naikinimo įmone.

Turi būti įdiegta įmonės savikontrolės sistema:  http://www.verslovartai.lt/lt/atmintines/maitinimas/1/

Teikiant dokumentus Maisto ir veterinarijos tarnybai prašymo formoje rekomenduojame labai smulkiai aprašyti patalpas ir veiklą: patalpų kvadratūra, išdėstymas, grindų, lubų, sienų danga, planuojamas darbuotojų skaičius, planuojamas maisto tiekimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė), sutarčių dėl atliekų ir dezinfekcijos kopijos, naudojamos dezinfekcijos, plovimo priemonės. Pagrindinis teisės aktas, kuriuo siūlome vadovautis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68AF35CB36BB. Atkreipkite dėmesį į teisės akte esančius šiuos kertinius punktus: 6;7;15; visas IV skyrius ( 15;16).

Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir išklausę Privalomą higienos įgūdžių kursą  

Atmintinė: http://www.verslovartai.lt/lt/atmintines/maitinimas/1/

Apgyvendinimas

Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, esančioje ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų.

Apgyvendinimo veiklai Jums reikės gauti higienos pasą, kurį išduoda Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Plačiau apie šio leidimo gavimą: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/leidimas-higienos-pasas/156984/

Aktualus teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.148F0A3552BA

Pagrindinis leidimas, kurį Jums reikia gauti, yra Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą. Procedūrą rasite čia: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/itraukimas-i-neklasifikuojamu-apgyvendinimo-paslaugu-teikeju-sarasa/160042/. Jei nuspręstumėte rinktis viešbučio statusą, tuomet būtų reikalingas Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas. Plačiau: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/apgyvendinimo-paslaugu-ir-apgyvendinimo-imoniu-klasifikavimo-pazymejimas/160050/

 

K: Noriu atidaryti prieskonių ir arbatos parduotuvę. Ka reikėtų žinoti?

A. Norint prekiauti maisto produktais (arbata, kava, prieskoniais) Jums reikia turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Siūlytume iš anksto pagalvoti ar neplanuojate ateityje, kad parduotuvėlėje klientas galės atsigerti kavos ar arbatos ir taip įgis kavinės statusą. Tuomet siūlytume iš karto šį statusą įtraukti tvarkantis dokumentus dėl Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo. Taip pat galbūt planuosite prekiauti kava ar arbata renginių metu, tuomet Jums bus reikalinga, kad į pažymėjimą įtrauktų punktą "vartojimas išsinešimui".

Norint parduotuvės išorėje kabinti pavadinimą, Jums reikia gauti leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje.

K:  Šios vasaros muzikiniuose festivaliuose norėčiau dalyvauti kaip prekybininkas, prekiauti karštais sumuštiniais bei lengvu alkoholiu (sidru, alumi). Veikla, kurią norėčiau įteisinti: individuali veikla pagal pažymą. Kiek teko domėtis, alkoholiu neleidžiama prekiauti neįsteigus įmonės, ar taip yra iš tikro? Taip pat reikia turėti tiek vienkartinę, tiek ir sezoninę arba pastoviai prekybai reikalingą licenciją. Festivaliai vyksta visoje Lietuvoje ir leidimus prekiauti alkoholiu reikia gauti iš kiekvienos vietinės savivaldybės atskirai. Tad jeigu as noriu prekiauti alkohioliu 5 skirtinguose festivaliuose, kurie yra 5 skirtingose savivaldybėse, man reikia gauti 5 sezonines licencijas (vienos kaina apie 144 EUR) bei 5 vienkartines licencijas (vienos kaina apie 17 EUR). Viso gaunasi apie 800 EUR (2760 LT). Tai man atrodo labai nemenka suma kaip už penkis renginius. Ar yra galimybė gauti leidimus prekybai alkoholiu kurie nekainuotų tiek daug? Arba galiotų visoje Lietuvoje?

A: Jūs visais klausimais teisus. Visų pirma, norint prekiauti alkoholiniais gėrimais, reikia turėti juridinį asmenį. Tai nebūtinai turi būti UAB, galite rinktis IĮ arba MB (mažoji bendrija). 

Antras žingsnis: Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, kurį išduoda teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Plačiau: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/maisto-tvarkymo-subjekto-patvirtinimo-pazymejimas/160404/ Būtina nurodyti prašyme, jog planuojate prekiauti renginių metu. 
Noriu atkreipti dėmesį, kad kaip ir alkoholio licenciją, taip ir maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą kiekvienam renginiui reiktų kas kartą gauti iš to miesto, kuriame vyksta renginys Maisto ir veterinarijos tarnybos.

Trečias žingsnis: alkoholio licencija. Pirmiausia Jums reikia gauti bendrąją (arba sezoninę) alkoholio licenciją, pasirenkant alkoholio stiprumą (22 proc, 8,5 proc ar bendrai visam alkoholiui): http://www.verslovartai.lt/lt/leidimu_grupes/licencija-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais/3477/. Prašyme būtinai nurodykite, kad norėsite prekiauti renginių metu. Tačiau kiekvienam renginiui Jūs papildomai turėsite gauti Vienkartinę alkoholio licenciją iš savivaldybės, kurios teritorijoje vyksta renginys. 

K: Jeigu as pirkčiau kiaulieną iš Lietuvos ūkininkų ir parduočiau tiesiai i maisto gaminimo įmones, tokias kaip valgyklos, restoranai ir t.t. Kokių man reikėtų leidimų?

 Jei Jūsų veikloje nebus sąlyčio su maistu, t. y. jūs iš ūkininkų pirktumėte jau sufasuotą ir paruoštą mėsą, tuomet Jums užtektų tik registruotis. Ši veikla skamba: Maisto produktų logistika (maisto produktų iškrovimas / pakrovimas, užsakymų iš klientų apdorojimas, maisto produktų paskirstymas). Plačiau: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas/160602/

Jei Jūs planuotumėte patys apdoroti mėsą (pvz. pjaustyti) ir ją fasuoti, tuomet reikalingos sandėliavimo ir tvarkymo (mėsos apdorojimo) patalpos ir Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas: http://www.verslovartai.lt/lt/leidimai/gyvuninio-maisto-tvarkymo-subjekto-veterinarinis-patvirtinimas-/160406/
Atkreipiu dėmesį, kad mėsą pirkti galite tik iš ūkininkų, turinčių Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimą.

K: Noriu atidaryti savo elektroninę parduotuvę, kurioje galėčiau prekiauti prekėmis, skirtomis nagų grožiui: įvairios nagų dekoracijos, geliniai nagų lakai, LED lempos ir pan. Didžiąją prekių dalį siunčiuosi iš Kinijos, kitą dalį iš USA. Nuo ko reikėtų pradėti, kokių reikia leidimų, dokumentų? Ar galiu prekiauti tokiomis pat prekėmis, kaip ir kitos analogiškos parduotuvės, ar reikia turėti specialius leidimus iš tiekėjų?  

A: Visų pirma Jums reikia pasirinkti ar Jūs veiksite kaip juridinis ar fizinis asmuo. Jei planuojate individualią veiklą (veiksite kaip fizinis asmuo), Jums tinkama forma yra Individuali veikla pagal pažymą. Plačiau: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradziasteigimasar-butina-steigti-imone/

Kosmetikos priemonė ne iš ES šalių, turi būti notifikuotos. Už notifikavimą yra atsakingas Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Plačiau apie notifikavimą: http://vilniausvsc.sam.lt/paslaugos/kosmetikos-notifikavimas
Niekas nedraudžia prekiauti produktais, kurie jau yra rinkoje. Tačiau siūlau pasirinkti į kokią konkurencingumo politiką orientuositės:
http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_lt.html

Patarimus dėl elektroninės prekybos rasite čia: http://www.verslovartai.lt/lt/atmintines/el-prekyba-it-verslas/11/

K: Ar galima Lietuvoje teikti privačias vaiko priežiūros paslaugas dviems ar trims valandoms per dieną, turint omeny kaip centrą, kur mama galetų palikti vaiką porai valandų?

A: Lietuvoje tokias paslaugas teikti galima. Jei Jūsų planuojamos veiklos EVRK kodas yra 88.91, tuomet atskirai veikla nėra reglamentuojama, tačiau šiai veiklai, kaip ir kitoms Lietuvos Respublikoje vykdomoms veikloms taikomi bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos apsaugą (LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“).

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant, naudojant ir eksploatuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, naudojantiems, eksploatuojantiems įstaigų statinius ir (ar) patalpas, vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas ir kontrolę vykdančioms institucijoms.

Jei Jūs planuojate maitinimą, tuomet bus reikalingas Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

K: Kokie keliami reikalavimai norint atidaryti atpalaiduojančio raminančio masažo kabinetą?

A: Jūsų veiklai reikalingas Leidimas - higienos pasas, kurį išduoda visuomenės sveikatos centrai. Jei norėsite išorėje kabinti iškabą, Jums bus reikalingas Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje. Jei vis dėl to nuspręstumėte turėti gydymo įstaigos statusą, tuomet gavus higienos pasą Jums reikėtų licencijuoti įmonę (čia jau būtų reikalinga steigti įmonę). Specialistas, kuris dirbs tiesiogiai su masažais turėtų gauti spaudo numerį. Už licencijavimą atsakinga Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

K: Kokie reikalavimai keliami norint atidaryti automobilių servisą?

A: Jums bus reikalingas TIPK leidimas. Dėl šio leidimo gavimo, rekomenduojame tiesiogiai šiuo klausimu kreiptis į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Taršos prevencijos skyrių. Šis kontaktas jei veiklą planuojate vykdyti Vilniuje. Jeigu ketinate veiklą vykdyti kitame Lietuvos regione, Jums reikėtų kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Rekomenduojame susipažinti su reikalavimais atliekų tvarkymui bei reikalavimais patalpų įrengimui pagal aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui.

Taip pat, siūlome susipažinti su "Specialiaisiais klausimynais" autoservisams

K: Ketinu atidaryti automobilių plovyklą. Kokius reikalavimus turėčiau atitikti?

A: Pirmiausia, siūlome pasinaudoti "Bendrųjų reikalavimų" klausimynu, kuriame Jums reikės pasirinkti "Automobilių techninės priežiūros ir remonto ir (arba) plovyklos paslaugas". Taip pat, siūlome susipažinti su "Specialiaisiais klausimynais" autoservisams, kadangi kai kurie reikalavimai yra keliami ir automobilių plovykloms.

Jei Jūsų veikloje bus nuotekų, Jums reikės gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK). Dėl šių leidimų reikia kreiptis į to regiono aplinkos apsaugos departamentą, kuriame ruošiatės vykdyti veiklą.

Jums taip pat reikėtų sudaryti sutartį su nuotekas tvarkančia įmone.

K: Turiu idėją atidaryti kebabinę Vilniaus mieste. Verslą darau pirmą kartą, todėl neįsivaizduoju, kur turiu kreiptis dėl įvairių leidimų ir t.t. Ketinu prekiauti iš vagonėlio.

A: Pirmiausia, Jums reikės nuspręsti koks tai bus vagonėlis (stacionarus ir mobilus). Dėl vietos, kurioje stovės vagonėlis, Jums reikės kreiptis į miesto seniūnijas. Jos turi sąrašus vietų, kuriose galima toki veikla. Gavus vietą, Jums reikės gauti leidimą prekiauti iš kiosko, pavilijono iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Norint prekiauti maisto produktais, Jums reikės gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarjos tarnyba. Teisės aktai taip pat nustato tam tikrus reikalavimus, kuriuos turite atitikti norėdami užsiimti tokia veikla. Daugiau informacijos apie reikalavimus rasite čia.

Jeigu norėsite prekiauti alkoholiniais gėrimais, Jums bus reikalinga mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija.

Dėl kitų taikomų reikalavimų siūlytume susipažinti su maitinimo paslaugų atmintine.

K: Norėčiau pradėti didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, tačiau sandėlio Lietuvoje mums nereikėtų (prekes vežtume tiesiai mūsų klientams). Ką turėčiau žinoti?

A: Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais be sandėlio Lietuvoje šiuo metu nėra galima. Alkoholinių gėrimų sandėlys - privalomas rekvizitas licencijai verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gauti.

K: Norime įsteigti nevalstybinius vaikų namus, tokius kaip "SOS vaikų kaimas". Kaip tai padaryti?

A: Pirmiausia, reikia įvertinti poreikį tam tikroje savivaldybėje ir kalbėtis su konkrečios savivaldybės socialinės paramos skyriumi, ar savivaldybė sutiktų mokėti ūž kiekvieną globojamą vaiką. Jeigu tokios galimybės konkreti savivaldybė neturi, tuomet reikia numatyti pajamų šaltinį. Siūlome susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo".

Toliau Jums reikėtų nustatyti savo paslaugų rūšį pagal socialinių paslaugų katalogą (su pakeitimais). Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu vykdoma politika atsisakyti didelių globos namų ir kurti šeimynines grupes (iki 10-20 žmonių). Daugiau informacijos rasite čia.

Jums taip pat reikės licencijos teikti socialinę globą, kurios išdavimo tvarką rasite čia. Šiai licencijai gauti yra keliamas reikalavimas turėti leidimą - higienos pasą, kurį išduoda regioniniai visuomenės sveikatos centrai. Vaikų socialinės globos įstaigoms yra taikoma Higienos norma HN 124:2009.

K. Ką svarbu žinoti dėl patalpų paskirties, norint užsiimti ekonomine veikla?

A. Statinių naudotojai privalo statinį (jo patalpas) naudoti pagal paskirtį (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas). Todėl asmuo, norintis užsiimti tam tikra ekonomine veikla, ne tos paskirties patalpose, privalo pakeisti pastato ar patalpų paskirtį. Paskirties keitimas – daug laiko užimantis procesas, kurį reglamentuoja Statybos įstatymas ir statybos techniniai reglamentai. Svarbu žinoti, kad ne visais atvejais reikėtų skubėti keisti paskirties. Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178)  yra nustatyti atvejai ir tvarka, kai tam tikrą veiklą galima vykdyti ne tos paskirties patalpose. Jame nurodytas baigtinis veiklos rūšių sąrašas, kurias galima vykdyti vieno ar dviejų butų ir daugiabučiame name ar jų gyvenamosiose patalpose ir viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties.

K. Norime užklijuoti tik parduotuvės pavadinimą ir darbo valandas ant vitrininių langų. Ar reikalingas leidimas išorinei reklamai?

A. Jums reikės kreiptis į savivaldybės, kurioje vykdote veiklą, administraciją dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje suteikia teisę reklamos skleidėjui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) įrengti ir skleisti išorinę reklamą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, „Išorinė reklama – reklama, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) reklamos pateikimo priemonės.“
Nepaisant to, kad norite užklijuoti tik pavadinimą ir darbo valandas ant vitrininių langų iš salono vidaus, Jums vis tiek reikės gauti leidimą dėl išorinės reklamos įrengimo. Išimtis galėtų būti padaryta tik tuo atveju, jei reklama būtų įskaitoma tik iš parduotuvės vidaus. Tačiau jei klijuosite iš vidaus, o bus įskaitoma stovint iš išorės, tokiu atveju, tai yra traktuojama, kaip išorinė reklama ir leidimas vis tiek bus reikalingas.

 

K. Norime užsiimti įvairių prekių prekyba internetu. Ką reikėtų  žinoti apie prekių ženklinimo reikalavimus?

A. Kiekviena prekė turi būti paženklinta, turėti etiketę, kurioje turi būti ši informacija:

 • prekės pavadinimas;
 • gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;
 • gamintojo adresas – Lietuvoje pagamintoms prekėms;
 • šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė,– importuotoms prekėms;
 • prekės kilmės šalis, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 • importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas – importuotoms prekėms;
 • tinkamumo naudoti terminas – prekėms, kurių savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, laikomos visiškai arba iš dalies nebetinkamomis naudoti pagal paskirtį;
 • pagaminimo data – prekėms, kurių pagaminimo datą privalu nurodyti pagal šių taisyklių arba kito, konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančio, teisės akto ar norminio dokumento reikalavimus;
 • prekės paskirtis, jeigu ji neaiški iš prekės pavadinimo;
 • naudojimo ypatumai, jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui;
 • prekės partija, jeigu tai nustatyta konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar norminiame dokumente;
 • prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina;
 • kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti konkrečių prekių ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose.

K. Norime užsiimti tauriųjų metalų ir brangakmenių prekyba. Kokie reikalavimai taikomi, kokių leidimų reikia?

A. Norint verstis veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, reikėdavo gauti iš Lietuvos prabavimo rūmų pažymėjimą. Nuo 2016 m. gegužės mėn. keitėsi šios veiklos reguliavimas, šiuo metu užtenka užpildyti prašymą (deklaruoti) apie veiklos vykdymą ir jį pateikti Lietuvos prabavimo rūmams. Prašymo formą galite rasti šiuo adresu: http://www.lpr.lt/Default.aspx?Element=I_Manager2&TopicID=52&IMAction=ViewArticles  

K. Kur pirmiausia turėčiau kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint atidaryti įmonės filialą Lietuvoje?

A. Užsienio juridinių asmenų filialai yra registruojami VĮ „Registrų centre“ Juridinių asmenų registre. Tačiau prieš kreipiantis į VĮ „Registrų centrą“, pirmiausia, reikia susitvarkyti visus reikalingus dokumentus.

Juridinio asmens filialo steigimo procedūrą galima suskirstyti į šiuos keturis etapus:

 1. Įmonės valdymo organas (valdyba arba vadovas) priima sprendimą steigti filialą.
 2. Parengiami filialo nuostatai, kuriuose nustatoma filialo kompetencija.
 3. Nuostatai kartu su kitais papildomais dokumentais pateikiami tvirtinti notarui. Svarbu žinoti, šiuos aspektus, kad steigiamo filialo nuostatai sudaromi 2 kalbomis, jeigu steigėjo atstovas nesupranta lietuvių kalbos. Turi būti savininko sutikimas suteikti patalpas steigiamo filialo buveinei. O jei vadovas yra užsienio juridinis asmuo, paso kopija turi būti patvirtinta notaro ir legalizuota.
 4. Notaro patvirtinti dokumentai registruojami Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registrui bus pildomos formos JAR – SG1 ir JAR – SG2. Pateiktuose užsienio juridinio asmens dokumentuose turėtų būti duomenys, nurodyti šiose formose. ​

K. Kokie reikalavimai keliami vaikų žaidimų kambariui?

A. 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato reikalavimus vaikų žaidimų kambarių bei žaidimų aikštelių įrengimui. Su naująja higienos norma galite susipažinti čia 

Iki šiol vaikų žaidimų kambarių įrengimas, išplanavimas nebuvo reglamentuojamas. Tiesa, naujasis teisės aktas nereikalauja gauti leidimo-higienos paso, tačiau planinio patikrinimo metu bus tikrinama, ar yra atitinkama įvardintiems reikalavimams.

Visus taikomus reikalavimus vaikų žaidimų kambariui, susijusius su patalpomis, įrenginiais, darbuotojais ir kt. rasite verslo atmintinėje „Vaikų žaidimų kambarys

K. Ar reikia leidimų, norint savo kavinėje naudoti muzikos atlikėjų įrašus, tarkim kavinėje muzika skamba per radijo stotį ar TV?

A. Jei savo veikloje ne asmeniniais tikslais, nesvarbu ar tai būtų kavinė, ar parduotuvė, grožio salonas, sporto klubas ar kita panašaus pobūdžio vieta, naudojate muzikos įrašus per radiją, TV, kompiuterį, CD ar kitaip, pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą turite iki jų panaudojimo susisiekti su Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA), atstovaujančia Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjams ir fonogramų gamintojams, bei gauti licenciją, suteikiančią teisę naudoti fonogramas viešose vietose. 

K. Noriu nuosavame sklype, turistiniame miestelyje pradėti sezoninį verslą. Verslas būtų – vaisių, daržovių pardavinėjimas nuo prekystalių. Nuo ko pradėti, kokių leidimų reikia?

A. Informuojame, kad norint užsiimti vaisių, daržovių prekyba reikia:

 1. Įregistruoti teisinę formą. Šiuo atveju, kai veiklą ketinama vykdyti tik sezono metu ir prekyba būtų vykdoma nuo laikinųjų prekybos įrengimų (prekystalių), tinkamiausia teisinė forma būtų verslo liudijimas. Tačiau jei žadama samdyti darbuotoją, tinkamiausia teisinė forma būtų veikla su individualios veiklos pažyma.
 2. Reikia gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Šį pažymėjimą galima išsiimti tik sezoninei prekybai vasaros metu. Pažymėjimą išduoda teritorinė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Taip pat reikia kreiptis į miestelio, kuriame planuojama vykdyti veiklą, savivaldybę ir pateikti projektą dėl prekybos vietos plano Architektūros skyriui bei suderinti visus klausimus dėl atliekų tvarkymo. Jei planuojama pasikabinti iškabą ar pasistatyti informacinį stendą, kuriame būtų teikiama informacija apie prekiaujamus produktus, jų kainą ir pan., reikės gauti savivaldybės, kurioje vykdoma veikla, leidimą įrengti išorinę reklamą.
 3. Svarbu paminėti, kad darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti bei turi turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą, taip pat dėvėti švarius darbo drabužius.

K. Ar norint įregistruoti įmonę elektroniniu būdu reikia turėti elektroninį parašą ar mobilųjį parašą?

 1. Elektroninis  parašas identifikuoja jo savininką elektroninėje erdvėje, atveria galimybes naudotis internetinės bankininkystės, elektroninės valdžios paslaugomis, internetu įsteigti ir valdyti įmonę ar organizaciją. Elektroninis parašas gali būti diegiamas tik į saugias laikmenas, kurios atitinka įstatymu nustatytus saugumo lygio reikalavimus: USB kriptografinėje laikmenoje, lustinėje kortelėje, mobilusis elektroninis parašas arba elektroninis parašas moksleiviams. Elektroninį parašą galima įsigyti iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos. Lietuvoje šiuo metu tokias paslaugas teikia:

 1. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

 2. VĮ Registrų centras;

 3. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“; 

 4. Mobilaus ryšio operatoriai.

Taigi, įmonę įregistruoti elektroniniu būdu galima turint kažkurį vieną iš aukščiau paminėtų elektroninių parašų, svarbiausia, kad jis būtų įsigytas iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos.

Ką svarbu žinoti apie el. parašą:

 • Elektroninis parašas, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
 • Draudžia elektroninio parašo slaptažodį  sPIN - ir elektroninio parašo laikmeną perleisti kitam asmeniui.
 • Elektroninis parašas suteikiamas pilnametystės sulaukusiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
 • Elektroninis parašas turi būti susietas su asmens tapatybe, todėl elektroninis parašas suteikiamas tik fiziniams asmenims. Juridinio asmens (įmonės, įstaigos, organizacijos) vardu elektroninius dokumentus visuomet pasirašo įgaliotas juridinio asmens atstovas savo asmeniniu elektroniniu parašu.
 • Elektroninio parašo sertifikatai galioja 2 metus, t. y. jei žmogus įsigijo mobilųjį elektroninį parašą, tai praėjus 2 metams jam vėl reikės kreiptis į tą tiekėją, kuris jam suteikė elektroninį parašą.

K. Noriu pradėti vykdyti veiklą, domina klausimas kada reikia registruotis PVM mokėtoju?

A.  Privaloma registruotis PVM mokėtoju jeigu apyvarta iš Lietuvoje vykdomos veiklos per paskutinius 12 mėn. viršija 45000 EUR arba per kalendorinius metus įsigyjamų prekių iš kitų ES šalių vertė viršija 14000 EUR. Svarbu paminėti, kad asmenys, vykdantys veiklą su verslo liudijimais, nėra PVM mokėtojai.