Pradžia Paslaugų tiekėjams 100 populiariausių leidimų verslui
Atnaujintas: 2015-07-21 10:50

100 populiariausių leidimų verslui

 1. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių prabavimas ir įspaudavimas Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu
 2. Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais
 3. Leidimas įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje
 4. Fitosanitarinis sertifikatas
 5. Veterinarinis įvežimo dokumentas
 6. Veterinarijos sertifikatas eksportui
 7. Specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas
 8. Brangakmenių tapatybės ir charakteristikų nustatymas ir kokybės pažymėjimas
 9. Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas
 10. Pažyma apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą
 11. Skaitmeniniuose tachografuose naudojama vairuotojo identifikavimo kortelė (vairuotojo kortelė)
 12. ASOR kelionės lapų knygos išdavimas
 13. Augalo pasas
 14. Leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu
 15. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
 16. Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams
 17. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų kvalifikacijos atestatas
 18. Apsaugos darbuotojo pažymėjimas
 19. Statybos specialisto atestatas
 20. Specialiojo liudijimo išdavimas
 21. Dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių pažyma
 22. Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikatas
 23. Naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimas
 24. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolas
 25. Bendras įvežimo dokumentas negyvūniniam maistui iš kai kurių trečiųjų šalių
 26. Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas
 27. Pašarų ūkio subjektų registravimas
 28. Bityno pasas
 29. Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatas (ATP sertifikatas)
 30. Leidimas gaminti elektros energiją
 31. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
 32. Dauginamosios medžiagos sertifikatas (sėklos, sėklinių bulvių, sodo augalų)
 33. Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas (ADR)
 34. ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas
 35. Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis (AGATA)
 36. Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais
 37. Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas
 38. Skrydžio įgulos 1, 2 klasės sveikatos pažymėjimai ir Europos 3 klasės pažymėjimai siejami su skrydžio vadovo licencija
 39. Licencija verstis bendrąja slaugos praktika
 40. Profesinės kompetencijos pažymėjimas
 41. Leidimas naudoti/teikti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius
 42. Statybos srityje dirbančių įmonių atestatas
 43. Vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimas
 44. Prašymas dėl naujo pramoginio laivo įregistravimo bei registravimo dokumento išdavimas
 45. Užsienio valstybės leidimas vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu
 46. Medicinos praktikos licencija
 47. Pažymėjimas apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą
 48. Skaitmeniniuose tachografuose naudojama įmonės identifikavimo kortelė
 49. Leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu
 50. Numerio bendrosios praktikos praktikos slaugytojo spaudui suteikimo pažyma
 51. Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo leidimas
 52. Veterinarinių vaistų importo licencija
 53. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas
 54. Leidimas verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
 55. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
 56. Duomenų apie IIA, IIB, II klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų registravimas
 57. Maisto tvarkymo subjekto registravimas
 58. Leidimas atlikti archeologinius tyrimus
 59. Numerio medicinos gydytojo spaudui suteikimo pažyma
 60. Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui
 61. Atsakomybės ženklo registravimas/perregistravimas
 62. Transporto priemonių tipo patvirtinimas
 63. Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą
 64. Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas
 65. Numerio masažuotojo spaudui suteikimo pažyma
 66. Registracija LR fitosanitariniame registre
 67. Žemės ūkio produkcijos importo licencija
 68. Leidimas  atlikti vaistinio preparato klinikinį tyrimą
 69. Numerio kineziterapeuto spaudui suteikimo pažyma
 70. Konsultanto akreditavimo pažymėjimas
 71. Atestatas eksploatuoti energetikos (elektros, šilumos, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir naftos produktų) įrenginius
 72. Degalų laivams ir (arba) orlaiviams įsigijimo be akcizų registracijos pažymėjimas
 73. Leidimas naudoti laivų stotis
 74. Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą
 75. Leidimas tvirtinti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones (pirotechnikų atestavimas).
 76. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos baigimo pažymėjimas
 77. Pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai
 78. Leidimas įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti ir akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimas 
 79. Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas
 80. Patvirtinimas, kad už akcizais apmokestinamas prekes akcizai Lietuvos Respublikoje bus sumokėti
 81. Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas EASA 15a forma
 82. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis judriosioms tarnybos stotims, tinklams
 83. Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas
 84. Duomenų valdytojų registravimas
 85. Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių kursų baigimo liudijimas
 86. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis fiksuotosios tarnybos stotims, tinklams
 87. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto tvarkybos darbams atestatas
 88. Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais
 89. Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas
 90. Žemės ūkio produkcijos eksporto licencija
 91. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas
 92. Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas
 93. Pavojingų atliekų tvarkymo licencija
 94. Kokybės pažymėjimas
 95. Pažyma apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį
 96. Leidimai naudoti orlaivių stotis
 97. Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
 98. Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla
 99. Vaistininko praktikos licencija
 100. Atliekų tvarkytojų įrašymas, turinčių teisę įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekų tvarkytojų sąraše