Pradžia Paslaugų tiekėjams Veiklos sritys
Atnaujintas: 2014-03-18 10:38

Veiklos sritys

Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Prekyba tabaku
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ar turizmo sezoną
Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais
Farmacija
Aptarnavimo veikla
Elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas
Licencija perduoti dujas
Šilumos tiekimo veiklos licencija (tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus)
Šilumos tiekimo licencija
Licencija tiekti dujas
Alkoholio ir tabako gamyba
Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija
Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija
Mokymų paslaugos
Leidimas mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu
Turizmas ir kita poilsio organizavimo veikla
Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas
Leidimas organizuoti atrakcionus
Leidimas organizuoti renginį
Kita prekyba
Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis
Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams
Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams
Licencija verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais
Leidimas verstis didmenine prekyba dujomis
Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis
Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Licencija importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos priemones
Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą
Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis
Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, transporto priemonės
Leidimas verstis prekyba naftos produktais
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Leidimas įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti ir akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu
Leidimas verstis prekyba dujomis
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje
Leidias tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms
Leidimai įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energetinius produktus sunaudojimui
Akcizinių leidimų išdavimas/panaikinimas
Naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimas
Tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimas
Leidimas įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje
Leidimas naudoti/teikti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius
Leidimas biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais
Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas
Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu
Leidimas suteikiantis teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 „Rezervuota stovėjimo vieta“
Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais
Licencija vežti keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais
Licencija verstis keleivių vežimuautobusais vidaus maršrutais
Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais
Licencija keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais
Leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
Licencija, suteikiančių teisę vykdyti geležinkelių transporto ūkinę komercinę veiklą
Leidimas nereguliariam komerciniam skrydžiui ar skrydžių grandinei vykdyti
Leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas
Licencija ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Leidimas važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais)
Licencija verstiskeleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Leidimasvežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį
Reklama
Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
Leidimas įrengti išorinę reklamą
Statyba
Statybos leidimo perregistravimas kito vardu
Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
Leidimas tęsti sustabdytą statybą
Kita gamyba
Profesinė ir techninė veikla
Atestatai suteikiantys teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas
Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas
Psichologo, atliekančio profesinį psichologinį asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, vertinimą, pripažinimo pažymėjimas
Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas
Leidimai atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus
Atestatas, suteikiančių teisę techniškai prižiūrėti ir remontuoti geležinkelių riedmenis ir jų mazgus
Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla
Saugos sertifikato A dalis
Saugos sertifikato B dalis
Įgaliojimų eismo saugos srityje A dalis
Įgaliojimų eismo saugos srityje B dalis
Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė
Dauginamosios medžiagos kokybinių rodiklių pažyma
Fitosanitarinis sertifikatas
Grūdų kokybės sertifikatas
Grūdų produktų kokybės sertifikatas
Kokybės tyrimų protokola išdavimas, pratęsimas, dublikato išdavimas, kita
Licencija verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla
Licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla
Pažyma dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą
Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimas
Tarptautinis sėklos mėginio sertifikatas (ISTA sertifikatas)
Tarptautinis sėklos siuntos sertifikatas
Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas
Gyvulių sėklintojo licencija
Licencija gyvulių embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti
Licencija gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti
Licencija gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti
Gyvūnų ir/ar augalų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimui (išvežimui) leidimas
Leidimas išsirašyti augalo pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams
Leidimas įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais
Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų
Kita
Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
Leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais
Leidimas rengti masinius viešuosius renginius
Leidimas filmuoti filmus
Leidimas kasinėti ir aptverti
Leidimas įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse
Leidimas atidaryti automatų, bingų salonus, lošimo namus (kazino)
Leidimas išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) (toliau – Leidimas)
Licencija prekiauti antikvariniais daiktais (toliau – Licencija)
Leidimas išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares
Prekyba alkoholiu
Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų
Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento
Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose
Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse
Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija
Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį
Akcizinių leidimų išdavimas/panaikinimas
Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo (panaudojimo) leidimas
Įdarbinimo paslaugos
Tarpininkavimas įdarbinant
Profesinis mokymas
Kita
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos
Žemės ir aplinkos darbai
Komunalinio ūkio paslaugos
Pastatų priežiūra ir administravimas
Viešosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos
Kita
Laidojimo paslaugos
Kultūros ir sporto paslaugos
Kultūros įstaigų ir sporto organizacijų teikiamos paslaugos
Kultūros ir sporto renginiai bei infrastruktūra, skirta gyventojų kultūriniams ir sporto poreikiams tenkinti
Kita
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė
Žemės ūkio technikos registravimas
Žemės ūkio valdų registravimas
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Miškininkystė
Žuvininkystė
Kita
Mokesčių administravimo paslaugos
Mokesčių deklaracijų tvarkymas
Kita
Mokesčių mokėtojų registravimas
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, registruotų gavėjų, laikinai registruotų gavėjų, registruotų siuntėjų registro tvarkymas ir lengvatinių akcizais apmokestinamų prekių tiekėjų bei naudotojų leidimų išdavimas
Mokesčių mokėtojų švietimas ir konsultavimas
Mokesčių permokų įskaitymas / grąžinimas
Mokestinės nepriemokos administravimas
Įgaliotų išorinių naudotojų VMI informacinėse sistemose administravimas
Dokumentų mokesčių mokėtojams išdavimas
Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos
Kitų teisėsaugos institucijų bei įstaigų teikiamos paslaugos
Pirminės teisinės pagalbos paslaugos
Antrinės teisinės pagalbos paslaugos
Notarų paslaugos
Kita
Policijos teikiamos paslaugos
Teismų teikiamos paslaugos
Prokuratūros teikiamos paslaugos
Antstolių paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
Turizmo informacijos sklaida ir konsultacijos
Kita
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita)
Paramos suteikimas verslo subjektams
Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir plėtra
Mokymai ir konsultacijos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams
Kita
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos
Gaisrų gesinimas ir žmonių gelbėjimas
Nukentėjusių asmenų išlaisvinimas iš sudaužytų automobilių autoavarijų metu
Skęstančių žmonių gelbėjimas ir nuskendusių žmonių paieška
Pagalba gyventojams nelaimėse buityje
Evakuacija iš ekstremalių situacijų vietų
Kita
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Nuosavybės registravimas
Kadastriniai matavimai
Nekilnojamo turto vertinimo paslaugos
Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas
Kita
Teritorijų planavimas
Socialinės apsaugos paslaugos
Socialinė parama
Socialinis draudimas
Kita
Socialinės globos paslaugos
Vaiko teisių apsauga
Pašalpos ir šalpos
Susisiekimo ir ryšių paslaugos
Viešojo transporto paslaugos
Kita
Sveikatos apsaugos paslaugos
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugos
Kita
Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Švietimo paslaugos
Ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Aukštesniojo ir aukštojo mokslo studijos
Kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas
Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba
Specialioji pedagoginė pagalba
Specialioji pagalba
Informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo bei kita pagalba mokytojui
Kita
Profesinis mokymas
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Kitų pažymų, išrašų išdavimas
Veiklos dokumentų išdavimas
Kita
Viešoji tvarka ir renginiai
Kitos paslaugos
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Civilinės būklės aktų registravimas
Asmens dokumentų išdavimas