Veterinarinis įvežimo dokumentas

Leidimo kodas:: PAS30365

Veterinarinis įvežimo dokumentas (VID) išduodamas atlikus gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste. VID (forma) yra sudarytas iš I ir II dalių. VID (forma) I dalį (Excel formatu) pildo deklaruotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą. VID (forma) II dalį užpildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
VID I dalis turi būti pateikiama iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) prieš atvykstant gyvūninių produktų siuntai į pasienio veterinarijos postą. VID I dalį galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. Kontaktinis asmuo - vyriausiasis specialistas Stepas Gilys, el. paštas: isis@vet.lt, tel. (8 5) 249 1640. TRACES naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą.
Terminai
0
VID (forma) turi būti pildomas visoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms gyvūninių produktų siuntoms, importuojamoms arba vežamoms tranzitu per Europos Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių į kitas trečiąsias šalis tiesiogiai ar įvežant jas į laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, laikinojo prekių saugojimo sandėlius (importo ir eksporto terminalus) ar skirtos tiekėjams laivams, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Mokesčiai

VID importo atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 159-7522) nustatyta valstybės rinkliava: 4.2959.3. mėsos ir mėsos produktų, paukštienos, medžiojamųjų žvėrių ir paukščių mėsos, triušienos, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, žuvininkystės produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų: 4.2959.3.1. siuntą iki 6 tonų 55,03 Eur (190 Lt) 4.2959.3.2. siuntą nuo 6 iki 46 tonų 55,03 Eur (190 Lt), papildomai 9,27 Eur (32 Lt) už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną 4.2959.3.3. siuntą, viršijančią 46 tonas 420,24 Eur (1451 Lt) 4.2959.4. kitų 4.2959.3 punkte nenurodytų gyvūninių produktų: 4.2959.4.1. siuntą iki 6 tonų 55,03 Eur (190 Lt) 4.2959.4.2. siuntą nuo 6 iki 46 tonų 55,03 Eur (190 Lt), papildomai 9,27 Eur (32 Lt) už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną 4.2959.4.3. siuntą, viršijančią 46 tonas 420,24 Eur (1451 Lt) 4.2959.5. žuvininkystės produktų, gabenamų kaip padalytas nepakuotas krovinys, kitų gyvūninių produktų (išskyrus mėsą ir žuvininkystės produktus), šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų: 4.2959.5.1. laivą, kai krovinio svoris - iki 500 tonų 600,09 Eur (2072 Lt) 4.2959.5.2. laivą, kai krovinio svoris - nuo 500 iki 1000 tonų 1200,18 Eur (4144 Lt) 4.2959.5.3. laivą, kai krovinio svoris - nuo 1000 iki 2000 tonų 2400,08 Eur (8287 Lt) 4.2959.5.4. laivą, kai krovinio svoris viršija 2000 tonų 3600,27 Eur (12431 Lt) 4.2959.6. siuntą gyvūnų iš Naujosios Zelandijos 5,21 Eur (18 Lt) už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 30,12 Eur (104 Lt) ir ne daugiau kaip 349,86 Eur (1208 Lt) už siuntą 4.2959.7. siuntą gyvūninių produktų iš Naujosios Zelandijos 1,74 Eur (6 Lt) už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 30,12 Eur (104 Lt) ir ne daugiau kaip 349,86 Eur (1208 Lt) už siuntą 4.29510. valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju: 4.29510.1. gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos poste 30,12 Eur (104 Lt) 4.29510.2. pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą 20,27 Eur (70 Lt)

Reikalingi dokumentai
VID (forma) I dalį (Excel formatu) pildo deklaruotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu