Verslinės žvejybos leidimas žvejoti vidaus vandenyse, išskyrus privačius žuvininkystės vandens telkinius

Leidimo kodas:: PAS30154

Leidimas žvejoti verslinės žvejybos įrankiais išduodamas ūkio subjektams kurie turi teisę į žvejybos kvotą ir išnuomoto vandens telkinio žvejybos ploto naudotojui, jeigu tame vandens telkinyje Aplinkos ministerija yra nustačiusi žvejybos limitą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinio ar juridinio asmens prašymo išduoti leidimą žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens telkinius priėmimas ir registravimas. Leidimo žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens telkinius išdavimas.
Terminai
0
10 d.d.
Mokesčiai

Nemokama

Reikalingi dokumentai
Leidimui gauti ūkio subjektas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą raštu arba naudodamas Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą https://alis.am.lt (toliau - ALIS) arba tiesiogiai kreipiantis į Aplinkos apsaugos agentūra, arba per kontaktinį centrą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu