Valgiaraščio vertinimo pažyma

Leidimo kodas:: PAS30571

Pagal kompetenciją atliekamas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų maitinimo valgiaraščių (toliau - Valgiaraštis) vertinimas. Vertinimo rezultatai surašomi Valgiaraščio vertinimo pažymoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos teiki 1. Prašymą įvertinti ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos maitinimo valgiaraštį. 2. Valgiaraštį (2 egzempliorius. Kiekvienas valgiaraščio lapas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo ar įstaigos vadovo įgalioto asmens. Valgiaraštyje negali būti taisymų ranka).
Terminai
0
Vertinimas atliekamas per 20 darbo dienų.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu