Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais

Leidimo kodas:: PAS30659

Išduodamas užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais (toliau - leidimas), gautas pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas. Leidimai išduodami vežėjams, vežantiems krovinius už atlygį ir turintiems Bendrijos licenciją vežti krovinius, ir nors vieną Bendrijos licencijos vežti krivinius kopiją transporto priemonei, arba vežėjams, vežantiems krovinius savo sąskaita transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos. Leidimai išduodami įvertinus vežėjui išduotų ir negrąžintų leidimų kiekį vienai transporto priemonei, naudojusiai tam tikros rūšies leidimus, bei turimų ETMK daugiašalės kvotos leidimų kiekį. Jei skiriamų leidimų kvota nepakankama, siekdama užtikrinti racionalesnį leidimų panaudojimą, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) gali nustatyti laikinąją šių leidimų išdavimo tvarką. Prašymą išduoti leidimų gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas ar kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, dokumentus atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu - prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. Leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių. Jei vežėjas prašyme pageidavo leidimus gauti paštu, išduodami leidimai per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).
Terminai
0
Leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą.
Mokesčiai

5,2 Eur / 17,95 Lt

Reikalingi dokumentai
1. Užpildytas nustatytos prašymas. 2. Įgaliojimas gauti leidimus. Dokumentai, kuriuos institucija turi gauti: 1. Duomenys apie krovinius savo sąskaita vežantį vežėją iš Juridinio asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga - VĮ "Registrų centras", V. Kudirkos g. 18, Vilnius). 2. Duomenys apie krovinius savo sąskaita vežančio vežėjo kelių transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga - VĮ "Regitra", Liepkalnio 97, Vilnius). 3. Duomenys apie atliktą krovinius savo sąskaita vežančio vežėjo kelių transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir jos ekologiškumą iš techninių apžiūrų informacinės sistemos TAIS (informacinės sistemos tvarkytojas - Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "TRANSEKSTA", Lentvario g. 1, Vilnius). 4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu