Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30044

Suteikia teisę mokymo įstaigoms vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Inspekcijai pateikiama atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracija ir kiti dokumentai. 2. Laikoma, kad kitą dieną nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos mokymo įstaigai suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą. 3. Sumokama valstybės rinkliava už teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimo įforminimą. 4. Per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos Inspekcijos interneto svetainėje paskelbiama informaciją apie vairuotojų mokymą vykdančią mokymo įstaigą. 5. Per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos patikrinami mokymo įstaigos pateikti dokumentai.
Terminai
0
-
Mokesčiai

Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo įforminimas 17,38 Eur (60 Lt).

Reikalingi dokumentai
Vairavimo mokykla turi pateikti: deklaraciją; administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės nuomos ir (ar) panaudos sutartis; vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu; administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės nuotraukas. Pastaba. Tais atvejais, kai deklaracija ir dokumentai teikiami elektroniniu būdu, pridedamos deklaracijos ir dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
vkti@vkti.gov.lt, +370 5 278 5602

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vkti.gov.lt/go.php/vairavimo_mokyklos897
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu