Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30028

Vežant bet kokius krovinius į šalis, kurios reikalauja medinės pakavimo medžiagos (toliau – MPM) ženklinimo pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15 (toliau – ISPM 15), MPM turi būti paruošta pagal minėto standarto reikalavimus. Kitaip tariant, mediena privalo būti termiškai apdorota džiovinant kameroje. Iš termiškai apdorotos medienos pagaminta MPM ženklinta bent iš dviejų skirtingų pusių specialiu ženklu. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) specialistai įvertinę pareiškėjo galimybes atitikti ISPM 15 keliamus reikalavimus, juos sertifikuoja ir kontroliuoja.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas Augalininkystės tarnybai pateikia anksčiau nurodytus dokumentus. 2. Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus specialistai surašo patikrinimo aktą dėl pareiškėjo vykdomos ūkinės veiklos. 3. Pareiškėjo džiovinimo kameras įvertina speciali komisija ir surašo vertinimo išvadas. 4. Augalininkystės tarnyba, įvertinusi visą turimą informaciją apie pareiškėjo vykdomą veiklą, priima sprendimą dėl teisės ženklinti MPM suteikimo.
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Terminas skaičiuojamas nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai
57.0 (EUR)
Už fitosanitarinį tikrinimą ir teisės ženklinti suteikimą. Už Komisijos darbą pareiškėjas moką pagal atskirą darbų atlikimo sutartį.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl teisės ženklinti MPM pagal ISPM 15 standartą. 2. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai kartu su prašymu). 3. Jei MPM terminį apdorojimą atlieka ne pats pareiškėjas, o kitas fizinis ar juridinis asmuo, sutartis ar jos kopija dėl paslaugų iš trečiųjų asmenų pirkimo.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Adas Vaicekauskas, Fitosanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas
adas.vaicekauskas@vatzum.lt, +37052734411

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu