Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)

Leidimo kodas:: PAS28336

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas išmoko asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą. Jūs turite užtikrinti, kad jūsų darbuotojai turėtų Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Profesijų, kurių turėtojams pažymėjimas yra reikalingas, sąrašas yra pateikiamas teisės aktuose.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Kreipkitės į jums patogiausią įstaigą ar organizaciją, turinčią visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam pirmosios pagalbos mokymui. Licencijuotų įstaigų sąrašas: http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/VSPI.pdf
Mokesčiai

Rinkos kaina

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu