Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažyma

Leidimo kodas:: PAS30713

Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažyma iš visuomenės sveikatos centro (toliau - VSC) yra reikalinga, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą (leidimą statyti naują statinį; leidimą rekonstruoti statinį; leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą). Pastaba: leidimą statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdamas gauti Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymą iš VSC statytojas privalo: Kreiptis į savivaldybės administraciją bei jai pateikti atitinkamai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 7 arba 8 arba 9 dalyje nurodytus dokumentus. Gavusi visus privalomus dokumentus, savivaldybės administracija Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka skaitmeniniu pavidalu per 2 darbo dienas paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" (toliau - IS Infostatyba). Statinio projektui patikrinti VSC, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" dienos, skiriama: 1) 35 darbo dienos - ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti; 2) 20 darbo dienų - neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui, ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui patikrinti; 3) 10 darbo dienų - kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais. VSC valstybės tarnautojas per aukščiau nurodytą terminą patikrinęs gautus statinio projektavimo dokumentus, įvertina jų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams bei surašo Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymą, kurią paskelbia IS Infostatyba.
Terminai
0
Statinio projektui patikrinti VSC, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" dienos, skiriama: 1) 35 darbo dienos - ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti; 2) 20 darbo dienų - neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui, ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui patikrinti; 3) 10 darbo dienų - kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.
Mokesčiai

Paslauga VSC teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Statytojas VSC dokumentų neteikia (jie teikiami savivaldybės administracijai).
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu