Skrydžio įgulos 1, 2 klasės sveikatos pažymėjimai ir Europos 3 klasės pažymėjimai siejami su skrydžio vadovo licencija

Leidimo kodas:: PAS30195

Sveikatos pažymėjimas (SP) - sudėtinė aviacijos specialisto licencijos dalis, atspindinti kandidato esamą sveikatos būklę, suteikianti teisę atlikti skrydžius ar vykdyti skrydžių priežiūrą. Asmens prašymas ir kiti dokumentai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ir per kurjerį. Vertinami kandidato sveikatos patikros duomenys (prašymas, gydytojų specialistų išvados, įvairūs tyrimai, kiti medicinos dokumentai) ir daroma galutinė medicinos išvada apie tinkamumą vykdyti aviacijos specialisto pareigas pagal kompetentingų institucijų patvirtintus aviacijos medicinos reikalavimus. Sveikatos pažymėjimą turi pasiimti pats pareiškėjas, pasirašydamas registracijos žurnale.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
~Norėdamas gauti civilinės aviacijos specialisto SP, kandidatas AMC arba AMG pateikia taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą sveikatos pažymėjimui gauti. Kai kandidato sveikata tikrinama pirmą kartą, kartu su prašymu jis privalo AMC arba AMG pateikti šiuos dokumentus: 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2. ambulatorinę kortelę ar išrašą iš jos, su ne mažiau kaip paskutinių 5 metų medicinine informacija; 3. pažymą iš narkologo pagal gyvenamąją vietą; 4. pažymą iš psichiatro pagal gyvenamąją vietą. Esant klinikinei būtinybei, AMS, AMC ar AMG gali reikalauti atlikti bet kurį kitą tyrimą ar konsultaciją. Patikrinus kandidato sveikatos būklę, AMC arba AMG užpildo šių taisyklių 5 priede nustatytos formos medicininės išvados lapą ir supažindina kandidatą su tyrimo duomenimis bei išvadomis. AMC ir AMG per 5 kalendorines dienas privalo pateikti AMS medicininės išvados lapą ir kitą medicininę informaciją apie kandidatą, kurios pakaktų jo padarytų išvadų teisingumui patikrinti. Informacija apie kandidato sveikatos būklę yra konfidenciali ir gali būti platinama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Visos medicininės išvados ir kita informacija apie kandidato sveikatos būklę turi būti neprieinama pašaliniams asmenims ir laikoma saugomoje patalpoje.
Terminai
0
3 darbo dienos
Mokesčiai

1 ir 3 klasės SP - 5.79 €

Prašymo forma
E:DARBINIS KATALOGAS 2013NEW.CAAMedicinaFormos 2013KoreguotosPrašymas P.doc
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu