Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30022

Registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau – Registras) pažymėjimas išduodamas Registre registruotiems fiziniams asmenims Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtiems juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms, jų padaliniams (toliau – juridiniai asmenys), auginantiems, dauginantiems, įvežantiems, sandėliuojantiems, gabenantiems, realizuojantiems, superkantiems augalus, taip pat gaminantiems, įvežantiems, sandėliuojantiems, gabenantiems, realizuojantiems, superkantiems augalinius produktus ir kitus objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina (toliau – Pareiškėjai).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia anksčiau nurodytus dokumentus Augalininkystės tarnybai. 2. Augalininkystės tarnybos specialistai įvertina pareiškėjo pasirengimą užtikrinti augalų ir (ar) augalinių produktų sveikatingumą bei surašo patikrinimo išvadą. 3. Esant palankiai patikrinimo išvadai, pareiškėjas įregistruojamas Registre.
Terminai
35 (Darbo dienos)
Terminas skaičiuojamas nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai
28.0 (EUR)
Už registro objekto įregistravimą Lietuvos Komentaras: Respublikos fitosanitariniame registre

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl įregistravimo Registre. 2. Jei Pareiškėjui atstovauja trečiasis asmuo, notaro patvirtintas įgaliojimas. 3. Augalų auginimo, dauginimo, sandėliavimo, realizavimo, supirkimo, taip pat augalinių produktų ir kitų objektų gaminimo, sandėliavimo, realizavimo, supirkimo vietų planus arba schemas. 4. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama kartu su prašymu dėl įregistravimo Registre).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Gustina Leiputė, Fitosanitarijos skyrius vyr. specialistė
gustina.leipute@vatzum.lt, +37052734411

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu