Registravimas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše

Leidimo kodas:: PAS30523

Registravimas būtinas įmonėms ir asmenims vykdantiems transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Užpildoma Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą deklaracija pateikiama tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, ar elektroninio ryšio priemonėmis.
Terminai
0
Per 14 darbo dienų nuo veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai
Mokesčiai

Neapmokęstinta

Reikalingi dokumentai
Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą deklaracija esanti, Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 "Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" 3priede
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu