Planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

Leidimo kodas:: PAS30624

Planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu