Pažymėjimas apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą

Leidimo kodas:: PAS30362

Asmuo norintis ženklinti ūkinius gyvūnus turi išklausyti mokymo kursą ir gauti Ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimą, kuris suteikia teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo norintis ženklinti ūkinius gyvūnus, turi pateikti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - teritorinė VMVT) laisvos formos prašymą. Teritorinė VMVT, pagal gautus asmenų prašymus, nustato mokymų datą, laiką ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis. Asmenims išklausiusiems mokymo kursą, teritorinė VMVT išduoda pažymėjimą, kuris suteikia teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus.
Terminai
0
Ne ilgiau kaip per 30 dienų.
Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu