Ūkio subjektų, ketinančių užsiimti veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais įrašymas į Ūkio subjektų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS28797

Ūkio subjektų, ketinančių užsiimti veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais įrašymas į Ūkio subjektų sąrašą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Užsakovas pateikia laisvos arba rekomenduotinos formos prašymą ir sumoka nustatyto dydžio įmoką.
Terminai
0
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Terminai
1
Reikalingi dokumentai
Deklaracija
Prašymo forma
Žr. prisegtą dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vida Bačiuškienė, Priėmėja - kasininkė, rejestro tvarkytoja
vida.baciuskiene@lpr.lt, 831355293

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu