Numerio masažuotojo spaudui suteikimo pažyma

Leidimo kodas:: PAS30310

Numerio masažuotojo spaudui gautisuteikimo procedūra
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti prašymą ir jame nurodytus kartu pateiktinus dokumentus.
Terminai
0
Numeris spaudui suteikiamas per 15 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Nėra.

Reikalingi dokumentai
1)Prašymo forma; 2)diplomo arba kito oficialaus formalią profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija; 3)galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija, o ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybės narės), piliečiams - ir leidimų nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopija (-os); 4)numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių 5.2 punkte nurodytu atveju atitinkamai arba dokumento, patvirtinančio profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje, kopija, arba licencijas išduodančios institucijos pažyma, patvirtinanti, kad valstybės narės pilietis gali teikti laikinas atitinkamos praktikos paslaugas Lietuvoje; 5)dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais pateiktuose dokumentuose, keitimą. 6)dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu