Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)

Leidimo kodas:: PAS28136

Keičiant patalpų paskirtį keičiami nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys. Norint užregistruoti pasikeitusią patalpų paskirtį privalote pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą/ paskirties keitimą, kadastro duomenų bylos paketą ir statybos užbaigimo aktą. Norint užregistruoti nebaigtą statyti statinį, reikia pateikti pažymą dėl neužbaigtų statybų.”
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po statinio (patalpos) paskirties pakeitimo, Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statinio (patalpos) paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai. Statinio savininko surašyta statinio (patalpos) deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kurios nereikia Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje tvirtinti ir registruoti, jei atliekami tik statinio (patalpos) paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, yra pagrindas įregistruoti statinio (patalpos) kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre po paskirties pakeitimo. Įkainius ir darbų atlikimo terminus rasite nuorodoje.
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu