Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Leidimo kodas:: PAS30108

Maisto tvarkymo subjekto registravimas - teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų (toliau - teritorinės VMVT) maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu (maisto produktų prekyba internetu, logistika (maisto produktų iškrovimas / pakrovimas, užsakymų iš klientų apdorojimas, maisto produktų paskirstymas), kuri patvirtinama suteikiant atpažinimo numerį.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Subjektai dėl registravimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT ir jai pateikti laisvos formos prašymą (leidžiama naudoti nustatytos formos prašymą) dėl registravimo (raštu, el. paštu, faksu), nurodant veiklą identifikuojančius duomeni juridinio asmens (struktūrinio padalinio) pavadinimą, kodą, buveinės (nuolatinės gyvenamosios vietos) adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą (jei yra), vardą, pavardę, verslo liudijimo, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymos numerį, produktų grupių asortimentą, kokiu būdu pageidauja gauti informaciją dėl registracijos (raštu, el. paštu, faksu).
Terminai
0
Teritorinė VMVT, įvertinusi pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įrašo subjektą į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą, suteikdama jam atpažinimo numerį, ir informuoja pareiškėją (nurodytuoju būdu) apie subjekto registravimą.
Mokesčiai

Už maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas (leidžiama naudoti nustatytos formos prašymą) dėl registravimo (raštu, el. paštu, faksu), nurodant veiklą identifikuojančius duomeni juridinio asmens (struktūrinio padalinio) pavadinimą, kodą, buveinės (nuolatinės gyvenamosios vietos) adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą (jei yra), vardą, pavardę, verslo liudijimo, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymos numerį, produktų grupių asortimentą, kokiu būdu pageidauja gauti informaciją dėl registracijos (raštu, el. paštu, faksu).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu