Loterijos taisyklių suderinimai

Leidimo kodas:: PAS30287

Didžiosios loterijos organizatorius pradeda platinti loterijos bilietus tik tada, kai yra suderintos loterijos taisyklės.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti suderinti loterijos taisykles, pateikia: 1.Prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeris, licencijos organizuoti loteriją išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. 2.Didžiosios loterijos taisyklių projektą spausdintine (2 egz.) ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. 3.Už didžiųjų loterijų taisyklių suderinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Sprendimas dėl loterijos taisyklių, jų papildymų arba pakeitimų suderinimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už loterijos taisyklių suderinimą yra 353,05 Eur (1219 Lt) Valstybės rinkliava už loterijų taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų suderinimą yra 180,72 Eur (624 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nurodyta skiltyje "Veiksmai leidimui gauti".
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu