Lošimų organizavimo reglamento tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30286

Procedūra, kurios metu Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) patvirtinta lošimų organizavimo reglamentą, pagal kurį bus organizuojami lošimai. Prašymas patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą gali būti pateikiamas: atvykus į Priežiūros tarnybą, elektroniniu paštu adresu info@lpt.lt, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Prašymai pateikiami valstybine kalba arba turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl lošimų organizavimo reglamento patvirtinimo nuorašas ir lošimų organizavimo reglamentas asmeniui įteikiamas atvykus į Priežiūros tarnybą arba išsiunčiamas prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia: Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Už lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Mokesčiai
598.0 (EUR) - 20 (Darbo dienos)

Sprendimas dėl lošimo organizavimo reglamento, jo pakeitimų arba papildymų patvirtinimo yra priimamas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5779
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Bendrovė pageidaujanti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia: 1. Prašymą; 2. Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir redaguojama elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx, formatais) forma.
Prašymo forma
Prašymas, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius
info@lpt.lt, 852336246

Papildoma informacija
Jei bendrovei jau yra patvirtintas reglamentas, nustatantis, kad jis galioja visose bendrovei priklausančiuose lošimų organizavimo vietose, tokiu atveju kartu su leidimo išdavimu naujas reglamentas nebus tvirtinamas ir jo pateikti nereikia.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu