Lietuvos Respublikos vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą

Leidimo kodas:: PAS30649

Gyventojams ir verslo subjektams suteikiama galimybė tikslinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre esančius duomenis. Naudotojai, valdantys kadastre registruotus objektus (pvz. hidroelektrines), gali teikti tikslinančius duomenis apie objektą. Taip pat sudaryta galimybė įregistruoti Lietuvoje naujai atsiradusias upes, ežerus, tvenkinius, kanalus ir juos jungiančius paviršinius vandens telkinius kadastre. Paslaugos gavėjai gali ne tik pateikti prašymus norimiems veiksmams - kadastro objekto duomenų tikslinimo ir registravimo - atlikti, bet ir stebėti jų įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre yra tvarkomi ir kaupiami tokie duomenys ir informacija: Bendri upių, ežerų, tvenkinių, kanalų ir vandens telkinių duomenys. Pvz., pavadinimas, savivaldybė(-s), kurioje(-se) yra objektas, grafiniai duomenys, įregistravimo data ir kt. Upių, kanalų specifiniai duomenys. Pvz., ilgis, baseino plotis, salų pavadinimai, pakrančių apsaugos juostų grafiniai duomenys, žiočių taško geografinės koordinatės ir kt. Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių specifiniai duomenys. Pvz., centro taško koordinatės, vandens matavimo stotys, duomenys apie hidrotechnikos statinius (žemių užtvanka, vandens pertekliaus pralaida, hidroelektrinė, žuvų pralaida ir kt.), pakrančių apsaugos juostų grafiniai duomenys ir kt.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiamas laisvos formos prašymas arba užpildoma elektroninė duomenų teikimo forma https://uetk.am.lt, kurioje turi būti nurodyti duomenys ir informacijos reikalinga apie registruojamą vandens telkinį arba hidrotechnikos statinį.
Terminai
0
Administracinė paslauga suteikiama per 20 daro dienų.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu