Licencija gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30088

Licencija gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija išnagrinėjusi paraišką ir kitus pateiktus dokumentus, per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos išduoda pareiškėjui licenciją arba pateikia jam raštu motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją.
Mokesčiai

licencijos gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimą - 91,52 Eur (316 Lt )

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija. 3. Farmacinės veiklos licencijos kopija. 4. Atsakingo vaistininko licencijos verstis farmacijos praktika (vaistininko praktikos licencijos) kopija. 5. Įmonės vadovo įsakymo dėl atsakingo vaistininko paskyrimo už licencijuojamą veiklą kopija. 6. Patalpų ir objektų, kuriuose bus užsiimama licencijuojama veikla aprašymas (nurodant jų adresą, planą ir apsaugos priemones). 7. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų išduota pažyma apie patalpų, skirtų narkotiniams vaistams ir vaistinėms medžiagoms laikyti, įrengimo bei apsaugos priemonių tinkamumą. 8. Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų nomenklatūra ir duomenys apie numatomą metinę jų gamybą.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu