Leidimas verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje

Leidimo kodas:: PAS30064

Asmuo, ketinantis verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla teritorijoje, kuriose yra nustatyta valstybės sienos apsaugos zona, privalo gauti leidimą verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmeniui, besikreipiančiam į instituciją dėl leidimo išdavimo, pateikus reikalingus dokumentus ir užpildžius prašymą, nurodant atitinkamus duomenis, išduodamas leidimas.
Terminai
0
1. Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rinktinės Štabe ar užkardoje priimamas ne vėliau kaip per tris, VSAT Štabe ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo ir atitinkamų dokumentų pateikimo dienos.Leidimas išduodamas iki trijų metų terminui
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą arba atsiimant leidimą verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje duomenims patikrinti VSAT valstybės tarnautojui pateikiam- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; transporto priemonės registracijos dokumentas ir vairuotojo pažymėjimas (jeigu planuojama atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje su transporto priemone); - asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise; - leidimas (licencija) verstis ūkine komercine ar kitokia veikla, jeigu toks leidimas (licencija) teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas; juridinio asmens registravimo pažymėjimas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu