Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose

Leidimo kodas:: PAS29878

Suteikia teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną .lt.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, Ryšių reguliavimo tarnybai pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta: 2. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo patikrinti asmens paraišką per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. 3. Ryšių reguliavimo tarnyba priima sprendimą, ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas jį išsiunčia pareiškėjui registruotu paštu ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Terminai
0
- Leidimas išduodamas neribotam laikui. - Ryšių reguliavimo tarnyba privalo patikrinti asmens paraišką per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. - Ryšių reguliavimo tarnyba, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Taisyklių 15 punkte nurodytų paaiškinimų gavimo, juos įvertina ir priima atitinkamą sprendimą. - Prieš atsisakydama priimti nagrinėti paraišką, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato iki 10 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti trūkumus, trukdančius priimti nagrinėti paraišką. - Teigiamas sprendimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui registruotu paštu ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Reikalingi dokumentai
- Ryšių reguliavimo tarnybai pateikiama paraiška
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu