Leidimas tirti žemės gelmes

Leidimo kodas:: PAS30140

Leidimas tirti žemės gelmes
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo datos
Mokesčiai

1000 Lt

Reikalingi dokumentai
Prašymas, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jungtinės veiklos sutarties kopija, jeigu ūkio subjektas veikia kaip asmenų grupė, nustatytosios formos pareiškėjo duomenų kortelė; nustatytosios formos pažyma apie privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistus (Taisyklių 12 punktas) ir jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (diplomo, atestato, kursų baigimo pažymėjimo), kurie įstatymo nustatyta tvarka pripažįstami Lietuvos Respublikoje, taip pat jų darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos; juridinių ir/arba fizinių asmenų jungtinės veiklos sutarties (jeigu yra) kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu