Atsakomybės ženklo registravimas

Leidimo kodas:: PAS30112

Atsakomybės ženklo registravimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir metalinę plokštelę.
Terminai
1 (Darbo dienos)
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Terminai
0
Reikalingi dokumentai
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, prašymas.
Prašymo forma
Žr. prisegtą failą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vida Bačiuškienė, Priėmėja - kasininkė, rejestro tvarkytoja
vida.baciuskiene@lpr.lt, 831355293

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu