Leidimas prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais

Leidimo kodas:: PAS30541

Saugomų rūšių laukiniais augalais prekiauti leidžiama bei leidimai išduodami tik asmenims, teisėtai įgijusiems ir padauginusiems šiuos laukinius augalus dirbtiniu būdu arba teisėtai įvežusiems juos iš kitų šalių.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys leidimui prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais gauti Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens - pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

11 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jei leidimo prašo fizinis asmuo), įmonės registracijos pažymėjimo kopija (jei leidimo prašo juridinis asmuo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu