Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (CITES)

Leidimo kodas:: PAS30540

Įvežant (išvežant) saugomų rūšių laukinius augalus jų dalis ar gaminius iš jų, nurodytus Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A-D prieduose, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimui įvežti (išvežti) augalus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti asmenys Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti: Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatyto pavyzdžio paraišką, jei ketinama įvežti (išvežti) Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių (toliau-Taisyklių) 6.2 punkte nurodytus laukinius augalus. ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir (ar) kopijas.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo visos privalomos informacijos gavimo dienos.
Mokesčiai

46 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymas, 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, nustatyti dokumentai pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytomis įsigytų saugomų laukinių augalų rūšimis, kilme ir kiekiu.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu