Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (CITES)

Leidimo kodas:: PAS30133

~~Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte (Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A-D prieduose, kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos), vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus. Įvežant produktus iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), būtina turėti šiam punkte nurodytus dokumentus ir pažymą, atitinkančią Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimus, išskyrus atvejus, nurodytus šio reglamento 4 straipsnyje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatyto pavyzdžio paraišką.
Terminai
0
Išduodamas per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

46 Eur

Reikalingi dokumentai
CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų ar jo kopija, teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu