Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo/laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas

Leidimo kodas:: PAS30211

Laivo higieninių sąlygų pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas) išduodamas tikslu nustatyti ir įvertinti laivų keliamas biologines, chemines ir radiologines grėsmes, įskaitant užkrečiamąsias ligas, visuomenės sveikatai, užkirsti kelią visų rūšių grėsmių plitimui tarptautiniu mastu, registruoti ir pranešti apie įvykius, galinčius kelti riziką visuomenės sveikatai bei apie taikytas kontrolės priemones laivuose, nustačius riziką visuomenės sveikatai. Privalo turėti visi jūrų ar vidaus vandenų laivai plaukiojantys tarptautiniais maršrutais. Išduodamas / pratęsiamas gavus laivo kapitono ar jo įgalioto asmens laisvos formos prašymą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti Pažymėjimą, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriui (karantino postui) pateikia laisvos formos prašymą. 2. Prašymas pateikiamas raštu (lietuvių ir / ar anglų kalba). 3. Pažymėjimas išduodamas laivo kapitonui ar jo įgaliotam asmeniui, kai yra sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. 4. Pažymėjimą pasirašo ir antspaudu tvirtina Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus (karantino posto) vyriausieji specialistai. 5. Pažymėjimo kopija ir pateikti dokumentai Pažymėjimui gauti saugomi Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriuje (karantino poste). 6. Duomenys apie išduotus Pažymėjimus saugomi informacinės sistemos "DVS KONTORA" kompiuterinėje duomenų bazėje. 7. Duomenys apie išduotus Pažymėjimus kasmet iki vasario 15 d. pateikiami Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui.
Laivo higieninių sąlygų pažymėjimo išdavimo seka.pdf
Mokesčiai
28.0 (EUR) - 7 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą .

Pažymėjimas ar jo pratęsimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo laivo kapitono ar jo įgalioto asmens prašymo dienos išduoti Pažymėjimą arba vėliau, jei taip nurodyta prašyme.
44.0 (EUR) - 7 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą .

Pažymėjimas ar jo pratęsimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo laivo kapitono ar jo įgalioto asmens prašymo dienos išduoti Pažymėjimą arba vėliau, jei taip nurodyta prašyme.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5785
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
Laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma prašymo užpildymo data, atvykimo į jūrų uostą data, laivo pavadinimas, vėliava, pageidaujama laivo tikrinimo data, registracijos / IMO (Tarptautinės jūrų organizacijos) numeris.
Prašymo forma
Pateikiamas prašymas laisva forma išduoti pratęsti Pažymėjimą
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Audronė Lavruvianec, Vyriausioji specialistė (karantino poste)
mkp@klaipedosvsc.sam.lt, 846399108

Aušra Subotkevičienė, Vyriausioji specialistė (karantino poste)
mkp@klaipedosvsc.sam.lt, 846399108

Auksė Adomaitytė, Vyriausioji specialistė (karantino poste)
mkp@klaipedosvsc.sam.lt, 846399108

Erika Stasiuvienė, Vyriausioji specialistė (karantino poste)
mkp@klaipedosvsc.sam.lt, 846399108

Papildoma informacija
Pažymėjimą išduoda Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus (karantino posto) vyriausiosios specialistės Audronė Lavruvianec, Aušra Subotkevičienė, Auksė Adomaitytė, Erika Stasiuvienė
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu