Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis (AGATA)

Leidimo kodas:: PAS28169

Jeigu planuojate savo veikloje naudoti muzikos įrašus (fonogramas) (tiek tiesiogiai (per kompiuterį, CD, DVD ar pan.), tiek netiesiogiai - per radiją ar TV), pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau - Įstatymas) 70 str. 2 d. 3 p. turite likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki jų panaudojimo susisiekti su Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA), atstovaujančia Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjams ir fonogramų gamintojams, bei gauti licenciją, suteikiančią teisę naudoti fonogramas viešose vietose. Įstatymo 55 str. numato, jog kiekvienas naudotojas už fonogramų viešą paskelbimą privalo mokėti atlikėjams ir fonogramų gamintojams tam tikrą atlyginimą. Toks atlyginimas teisių turėtojams mokamas tik per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją AGATA.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Jei ketinate naudoti muziką viešai, tuomet Jums reikia kreiptis į AGATA specialistus, kurie informuos, kokių duomenų reikės sutarties sudarymui bei pagal juos parengs licencinę sutartį (kontaktinis asmuo Mindaugas Budvytis, el. p. mindaugas@agata.lt, tel. (8 5) 212 45 06, mob. tel. 8 616 266 20).
Mokesčiai

Mokėtinas atlyginimas už fonogramų viešą paskelbimą priklauso nuo Jūsų vykdomos veiklos tipo. Su taikomais atlyginimo tarifais kviečiame susipažinti čia

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu