Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28239

Nuostatai nustato kilnojamųjų kultūros vertybių, kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratorių ir restauravimo technologų (toliau restauratoriai) kvalifikacines kategorijas bei specialybes ir specializacijas, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudarymą ir veiklos organizavimą, atestavimo dokumentų priėmimo ir atestavimo tvarką.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu