Juridinio asmens įrašymas į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS28469

Nustato teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įregistruotiems valstybių narių juridinių asmenų padaliniams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų gavėjas Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos pateikia dokumentus; 2. Paslaugų tiekėjas, patikrinęs pateiktus dokumentus, įrašo į restruktūrizavimo paslaugų teikimo Sąrašą;
Terminai
0
Juridiniai asmenys, teikiantys įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas įrašomi į sąrašą ne vėliau kaip per 10 dienų, pateikę Departamentui dokumentus, įrodančius, kad neliko kliūčių įrašyti jį į Sąrašą.
Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas įrašyti jį į sąrašą; Dokumentai, įrodantys, kad juridinio asmens vadovas turi teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas; Dokumentai, įrodantys, kad bent du pagal darbo sutartį dirbantys juridinio asmens darbuotojai ar savininkas, kai juridinis asmuo yra individualioji įmonė, ar tikrasis narys, kai juridinis asmuo yra ūkinė bendrija, turi restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu