Juridinio asmens įrašymas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą

Leidimo kodas:: PAS30009

Juridinis asmuo, siekiantis įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas Departamentui pateikia nustatytos formos Prašymą įrašyti jį į Sąrašą; 2. Dokumentus, įrodančius, kad juridinio asmens vadovas turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas; 3. Dokumentus, įrodančius, kad bent du juridinio asmens darbuotojai, iš jų ir savininkas, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė, ar tikrasis narys, kai juridinis asmuo yra ūkinė bendrija, turi bankroto administratoriaus pažymėjimą. 4. Departamento atsakingas darbuotojas patikrina, ar Prašymą pateikęs asmuo atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikia Departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui (toliau - Departamento direktorius) motyvuotą siūlymą įrašyti (neįrašyti) paslaugų teikėją į Sąrašą. 5. Departamento direktorius, jei Prašymą pateikęs paslaugų teikėjas atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įrašyti jį į Sąrašą arba, jei Prašymą pateikęs asmuo neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų, neįrašyti jo į Sąrašą.
Terminai
0
1. Departamento atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos patikrina, ar Prašymą pateikęs asmuo atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 2. Departamento direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodyto siūlymo gavimo dienos, jei Prašymą pateikęs paslaugų teikėjas atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įrašyti jį į Sąrašą arba, jei Prašymą pateikęs asmuo neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų, neįrašyti jo į Sąrašą; 3. Paslaugos teikėjas į Sąrašą, kuris skelbiamas Departamento interneto svetainėje, įrašomas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;
Reikalingi dokumentai
Departamentui pateikiami dokumenta 1. Prašymą įrašyti paslaugos teikėją į Sąrašą; 2. Dokumentus, įrodančius, kad juridinio asmens vadovas turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas; 3. Dokumentus, įrodančius, kad bent du juridinio asmens darbuotojai, iš jų ir savininkas, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė, ar tikrasis narys, kai juridinis asmuo yra ūkinė bendrija, turi bankroto administratoriaus pažymėjimą;
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu