Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos baigimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30239

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal "Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo" programą (kodas 29616026). Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai baigusių šią mokymo programą, sąrašai bus skelbiami Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt, o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti dokumentus Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrui: Prašymo formą; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; Privalomus mokymo modulius ("Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai)", 10 ak. val., kodas 296162023; "Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas", 18 ak. val., kodas 296185007; "Aplinkosauga ir tręšimo planavimas", 10 ak. val., kodas 296185010; ~~"Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės", 24 ak. val., kodas 396131406); Likusias 98 ak. val. jaunieji ūkininkai turi pasirinkti savo nuožiūra iš kitų Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintų ar kitų mokymo programų, susijusių su ūkininko ūkio veikla.
Terminai
0
Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
Mokesčiai

Paslauga nemokama

Reikalingi dokumentai
Prašymo forma; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; Privalomus mokymo modulius ("Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai)", 10 ak. val., kodas 296162023; "Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas", 18 ak. val., kodas 296185007; "Aplinkosauga ir tręšimo planavimas", 10 ak. val., kodas 296185010; ~~"Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės", 24 ak. val., kodas 396131406); Likusias 98 ak. val. jaunieji ūkininkai turi pasirinkti savo nuožiūra iš kitų Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintų ar kitų mokymo programų, susijusių su ūkininko ūkio veikla.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu