Sprendimas dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo

Leidimo kodas:: PAS30326

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) vykdo įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinę kontrolę ir visapusiškai įvertinusi esamą situaciją priima sprendimą dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo. Krovinius su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kurių sveikatingumą būtina įvertinti, Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (poskyriui) nukreipia pasienio kontrolės punkte dirbantys Muitinės Departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Krovinio savininką atstovaujantis asmuo Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (poskyrio) specialistui turi pateikti: 1. Krovinio fitosanitarinį sertifikatą. 2. Fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklauso įvežamas krovinys, registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau - Registras) pažymėjimo originalą arba jo kopiją. 3. Kitus krovinį lydinčius dokumentus. 4. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai įvertinus krovinio sveikatingumą).
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai
6.9 (EUR)
Už įvežamo ar vežamo tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinio dokumentų patikrinimą

6.9 (EUR)
Už įvežamo ar vežamo tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo patikrinimą: už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar konteinerio dydžio

14.0 (EUR)
už krovinį, atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar konteineris

17.0 (EUR)
auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų: už krovinį iki 10000 vienetų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,40 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur

17.0 (EUR)
krūmų, medžių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius), kitų sumedėjusių augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą (išskyrus sėklas): už krovinį iki 1000 vienetų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą100 vienetų 0,40 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur

5.7 (EUR)
svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius): už krovinį iki 10 kilogramų 5,70 Eur, už krovinį iki 200 kilogramų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,20 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur

7.5 (EUR)
sėklų, auginių kultūrų: už krovinį iki 100 kilogramų 7,50 Eur už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,20 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
kitų sodinti skirtų augalų: už krovinį iki 5000 vienetų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 100 vienetų 0,20 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
skintų gėlių: už krovinį iki 20000 vienetų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,10 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius): už krovinį iki 100 kilogramų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 100 kg 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
nukirstų Kalėdų medelių: už krovinį iki 1000 vienetų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 100 vienetų 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų: už krovinį iki 100 kilogramų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 10 kg 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur.

17.0 (EUR)
vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves): už krovinį iki 25000 kilogramų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 1000 kg 0,70 Eur.

52.0 (EUR)
bulvių stiebagumbių: už siuntą iki 25000 kilogramų 52,00 Eur už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų 52,00 Eur

17.0 (EUR)
medienos (išskyrus žievę) ir medinės pakavimo medžiagos: už krovinį iki 100 kub. metrų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą kub. metrą 0,20 Eur

17.0 (EUR)
auginimo substrato, žievės: už krovinį iki 25000 kilogramų 17,00 Eur už kiekvieną papildomą 1000 kg 0,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140,00 Eur

6.3 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: mikologinę ekspertizę

3.7 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: herbologinę ekspertizę

4.9 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: entomologinę ekspertizę

21.0 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: bakteriologinę ekspertizę

6.9 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: virusologinę ekspertizę

5.7 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: helmintologinę: medienos, durpių, augalo dalių ir kitų (laisvai gyvenantiems nematodams nustatyti) ekspertizę

2.0 (EUR)
laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: helmintologinę: dirvožemio ekspertizę (cistas sudarantiems nematodams nustatyti)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Krovinio savininką atstovaujantis asmuo Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (poskyrio) specialistui turi pateikti: 1. Krovinio fitosanitarinį sertifikatą. 2. Fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklauso įvežamas krovinys, registravimo registre pažymėjimo originalą arba jo kopiją. 3. Kitus krovinį lydinčius dokumentus. 4. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai įvertinus krovinio sveikatingumą).
Prašymo forma
Krovinius su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kurių sveikatingumą būtina įvertinti, Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (poskyriui) nukreipia pasienio kontrolės punkte dirbantys Muitinės Departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasa Žitkuvienė, Fitosanitarijos skyriaus vedėja
rasa.zitkuviene@vatzum.lt, +37052724675

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu