Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planų tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30525

Orlaivio naudotojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos, įskaitant tonkilometrių apskaitos plano, kuris prilyginamas leidimui išmesti ŠESD, tvirtinimas. Patvirtintas ŠESD planas, įskaitant tonkilometrių apskaitos planas, suteikia leidimą išmesti ŠESD orlaivio naudotojams, vykdantiems aviacijos veiklą bei suteikia galimybę būti įtrauktiems į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Orlaivio naudotojas teikia Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyriui tvirtinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos, įskaitant tonkilometrių apskaitos planą, planą. Patvirtintas ŠESD planas, įskaitant tonkilometrių apskaitos planas, suteikia leidimą išmesti ŠESD orlaivio naudotojams, vykdantiems aviacijos veiklą bei suteikia galimybę būti įtrauktiems į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą.
Terminai
20
Reikalingi dokumentai
1. Išmetamų ŠESD stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 2. Tonkilometrių duomenų stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 3. Civilinės aviacijos administracijos išduotos licencijos vykdyti oro susisiekimą kopija. 4. Neapibrėžties atitikimo įrodymus (pagal stebėsenos plano 7 c punktą); 5. Rizikos vertinimas; 6. Duomenų srauto valdymo diagrama.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu