Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30359

Ūkio subjektas, turintis alkoholio produktų gamybos licenciją, ir norintis gaminti ir (ar) perdirbti bei tiekti rinkai vynus be saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, kurių ženklinime nurodytų vyninių vynuogių veislę ar derliaus metus, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas, turintis alkoholio produktų gamybos licenciją, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Terminai
0
Sertifikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo.
Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektas, siekdamas gauti sertifikatą, turi pateikti: 1. rašytinį laisvos formos prašymą; 2. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų pavadinimus; 3. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų atliekamus tyrimus ir naudojamus tyrimo metodus; 4. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos atitiktį patvirtinančių dokumentų, išduotų užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigytos žaliavos, ar laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo, kopijas; 5. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos arba gamintojo, iš kurio buvo įsigyta vyno žaliava, sertifikato, kuris patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, išduoto užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar sertifikavimo įstaigos, ar kitų dokumentų, kurie patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, jei vyno žaliava su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, kopijas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu