HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“

Leidimo kodas:: PAS28319

Nustato pagrindinius viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškų įrengimo, kompiuterinės įrangos, vartotojų naudojimosikompiuteriais sveikatos saugos reikalavimus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu