Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

Leidimo kodas:: PAS30471

Subjektas (fizinis ar juridinis asmuo) registruojamas gyvūninio maisto tvarkymui: žvejybai, paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos ir žuvų mažų kiekių tvarkymui ir tiekimui į vietinę rinką.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Subjektas, norėdamas įregistruoti veiklą turi kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Subjektas registruojamas, registravimas panaikinamas atitinkamos teritorinės VMVT viršininko įsakymu.
Terminai
0
Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui. Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo dėl registravimo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
Reikalingi dokumentai
Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi atitikti teisės aktuose nustatytus gyvūninio maisto saugos ir kokybės reikalavimus ir pateikti atitinkamai teritorinei VMVT laisvos formos prašymą dėl registravimo. Subjektas patikrinimui turi būti pasirengęs ir turi pateikti: - patalpų išdėstymo planą, - geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą, - temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu