Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS29888

Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pažymėjimą išduoda Valstybinis turizmo departamentas (toliau Departamentas) Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos teikimu (toliau Komisija). Komisija sudaroma Departamento direktoriaus įsakymu iš Departamento, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos bei turizmo specialistus ruošiančių mokyklų atstovų. Komisijos nuostatai tvirtinami Departamento direktoriaus įsakymu.
Terminai
0
Sprendimas dėl atitikties kvalifikaciniams reikalavimams turi būti priimtas ne vėliau kaipper 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

3,48 EUR/12 Lt

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Aukštojo mokslo diplomo kopija; Gidų kursų baigimo pažymėjimo kopija; Pažyma apie vedamas ekskursijas; Socialinio draudimo pažymėjimo kopija arba pažyma apie gido darbo patirtį; Apmokėjimo kvito kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu