Sertifikato geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos atlikimui išdavimas institucijoms, atliekančioms augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymus

Leidimo kodas:: PAS30325

Pareiškėjai, norintys atlikti augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymus, privalo gauti sertifikatą. Sertifikatas suteikia teisę atlikti minėtus bandymus, kurie atitinka tarptautinius bandymų vykdymo principus ir garantuojamas abipusis duomenų pripažinimas šalyse, kurių panašios klimato, žemės ūkio ir fitosanitarijos sąlygos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas pateikia paraišką ir reikiamus duomenis dėl sertifikato išdavimo vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-935 "Dėl geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo" IV skyriaus reikalavimais ir jeigu jie yra priimtini, išduoda sertifikatą ir išsiunčia jį paštu.
Terminai
60 (Kalendorinės dienos)
Sprendimas dėl geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikato išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per 2 mėnesius nuo prašymo ir standartinių bandymų metodikų gavimo datos.
Reikalingi dokumentai
Prašymo forma ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, nurodyti anksčiau minėtame ministro įsakyme.
Prašymo forma
www.vatzum.lt/uploads/documents/gep.doc
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Miglė Stončienė, Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyr. specialistė
migle.stonciene@vatzum.lt, +37052624940

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu