Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30021

Tai dokumentas, patvirtinantis išvežamų į ne Europos Sąjungos valstybę augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų atitiktį tos valstybės augalų sveikatingumo reikalavimams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas, planuojantis išvežti iš Lietuvos Respublikos augalus, augalinius produktus ir kitus su jais susijusius objektus į ne Europos Sąjungos valstybę, teikia disponuojamus augalinius produktus ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus administracinės paslaugos teikėjui, kad šis atliktų minėtų prekių sveikatingumo patikrą. 2. Administracinės pslaugos teikėjas: 2.1. atlieka dokumentų, tapatumo ir augalų, augalinių produktų bei su jais susijusių objektų sveikatingumo patikrą; 2.2. parengia ir ūkio subjektui išduoda Fitosanitarinį eksporto sertifikatą arba Fitosanitarinį reeksporto sertifikatą, kai krovinys atitinka šalies gavėjos sveikatingumo reikalavimus.
Terminai
5 (Darbo dienos)
Per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Kai neatliekami ilgiau trunkantys krovinio mėginių laboratoriniai tyrimai.
Mokesčiai
21.3 (EUR)
Valstybės rinkliavos dydis kinta atsižvelgiant į produkcijos pobūdį ir kiekį. Už išvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikrinimą: auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų: už krovinį iki 10000 vienetų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. krūmų, medžių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius), kitų sumedėjusių augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą (išskyrus sėklas): už krovinį iki 1000 vienetų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 100 vienetų 0,40 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius): už krovinį iki10 kilogramų 5,70 Eur, už krovinį iki 200 kilogramų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,2 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. sėklų, auginių kultūrų (išskyrus eksportuojamas): už krovinį iki 100 kilogramų 7,50 Eur; už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,20 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur; kitų sodinti skirtų augalų: už krovinį iki 5000 vienetų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 100 vienetų 0,20 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. skintų gėlių: už krovinį iki 20000 vienetų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,10 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius): už krovinį iki 100 kilogramų 17Eur. už kiekvieną papildomą 100 kg. 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. nukirstų Kalėdų medelių: už krovinį iki 1000 vienetų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 100 vienetų 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų: už krovinį iki 100 kilogramų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 1,70 Eur, bet ne daugiau kaip 140 Eur. vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves): už krovinį iki 25000 kilogramų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,70 Eur. bulvių stiebagumbių: už siuntą iki 25000 kilogramų 52 Eur. už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų 52 Eur. medienos (išskyrus žievę ir medinės pakavimo medžiagos): už krovinį iki 100 kub. metrų 17 Eur. už kiekvieną papildomą kub. metrą 0,20 Eur. auginimo substrato, durpių, žievės: už krovinį iki 25000 kilogramų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,70 Eur , bet ne daugiau kaip 140 Eur. grūdų, eksportuojamų sėklų ir auginių kultūrų: už krovinį iki 60000 kilogramų 17 Eur. už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,70 Eur, bet ne daugiau kaip 700 Eur. kitų augalų ar augalinių produktų, už krovinį: iki 100 kilogramų 5,70 Eur. daugiau kaip 100 kilogramų 11 Eur. Už fitosanitarinio sertifikato išdavimą 4,30 Eur.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. Prašymą išduoti fitosanitarinį sertifikatą. 2. Dokumentų, susijusių su kroviniu (krovinio deklaraciją, CMR, sąskaitą faktūrą ir kt.), kopijas. 3. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Prašymo forma
Prašymas išduoti fitosanitarinį sertifikatą
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasa Žitkuvienė, Fitosanitarijos skyriaus vedėjas
rasa.zitkuviene@vatzum.lt, +37052724675

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu