Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų kvalifikacijos atestatas

Leidimo kodas:: PAS30543

Energetikos darbuotojų atestavimas - tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai privalo atitikti reikalavimus ir pradiniam atestavimui turi turėti mokymo įstaigoje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, taip pat pagerinančių gebėjimus ir praktinius įgūdžius atlikti įrenginių montavimo darbus, baigimo pažymėjimą. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja biomasės katilus ir nemūrines krosni Santechniko, vamzdžių klojėjo, šildymo inžinieriaus ar sanitarinės ir šildymo ar aušinimo įrangos techniko kvalifikacija; Per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent šeši įrenginiai (biomasės katilai ir nemūrinės krosnys) Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja geotermines sistemas ir šilumos siurbliu Santechniko ar aušinimo inžinieriaus kvalifikacija; Baziniai santechniko ir elektromontuotojo įrodomi įgūdžiai (vamzdžių pjovimas, vamzdžių jungčių litavimas, klijavimas, izoliavimas ir sandarinimas, nuotėkio testavimas ir šildymo ar aušinimo sistemų montavimas); Per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent keturi įrenginiai (geoterminės sistemos ar/ ir šilumos siurbliai​) Šilumos siurblius, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montuojantys specialistai privalo turėti galiojančiu Pažymėjimus, patvirtinančius jų kompetenciją saugiai dirbti su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančias dujų turinčia įranga; Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus (šis punktas taikomas, kai montuojantys specialistai vykdo veiklą kaip fiziniai asmenys).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu