Pažymos dėl dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30020

Informacija apie kokybės tyrimų rezultatus. Sėklų mėginys su Prašymu dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo pateikiamas atvykus į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) regioninius skyrius arba Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Pažyma pateikiama asmeniui atvykus į tą Augalininkystės tarnybos skyrių, į kurį pristatytas mėginys, išsiunčiama paštu, per pasiuntinį ar faksimiliniu būdu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo arba prašymas laisva forma.
Terminai
8 (Kalendorinės dienos)
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų kiekio.
Mokesčiai
3.7 (EUR)
Už sėklos švarumo nustatymą

2.3 (EUR)
Už sėklos kitų augalų sėklų kiekio nustatymą

6.3 (EUR)
Už sėklos daigumo nustatymą

3.4 (EUR)
Už sėklos drėgnumo nustatymą

8.1 (EUR)
Už sėklos ligotumo nustatymą

3.1 (EUR)
Už sėklos gyvybingumo nustatymą

1.7 (EUR)
Už sėklų svorio nustatymą

1.7 (EUR)
Už sėklos užsikrėtimo kenkėjais nustatymą

5.2 (EUR)
Už sėklos karčiųjų sėklų kiekio lubinuose nustatymą

12.0 (EUR)
Už sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą, kai daiginami du komponentai

2.9 (EUR)
Už sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą, už kiekvieną papildomai daiginamą komponentą

6.3 (EUR)
Už sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą imunofermentinės analizės (ELISA) metodu

29.0 (EUR)
Už sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo arba prašymas laisva forma
Prašymo forma
Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo arba prašymas laisva forma.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasita Kybartienė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėjos pavaduotoja
rasita.kybartiene@vatzum.lt, +37052760341

Sandra Kasperaitė, L. e. Kauno regioninio skyriaus vedėjos pareigas
sandra.kasperaite@vatzum.lt, +37037320632

Irena Baltuonienė, Klaipėdos regioninio skyriaus vedėja
irena.baltuoniene@vatzum.lt, +37046365453

Vaidas Špokavičius, Panevėžio regioninio skyriaus vedėjas
vaidas.spokavicius@vatzum.lt, +37045462375

Mindaugas Bakutis, Šiaulių regioninio skyriaus vedėjas
mindaugas.bakutis@vatzum.lt, +37041525722

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu