Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30335

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, privalo gauti vienkartinį leidimą. Prašymą ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Vienkartinio leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia ir gauna per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie kreipiasi dėl vienkartinio leidimo išdavimo, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikia: 1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą; 2. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintos formos Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaraciją su priedais; 3. įmokos kvito kopiją. Prašymą ir dokumentus fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia per atstumą (paštu), elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą ("Pranešimų dėžutė") arba tiesiogiai per Tarnybą (adresu Ozo g. 4a, LT-08200 Vilnius arba el. paštu info@vatzum.lt).
Mokesčiai
88.0 (EUR) - 5 (Kalendorinės dienos)
1. kai augalų apsaugos produktai įregistruoti Lietuvoje

Sprendimas dėl Vienkartinio leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
23.0 (EUR) - 5 (Kalendorinės dienos)
2. kai augalų apsaugos produktai, neįregistruoti Lietuvoje, skirti moksliniams tyrimams

Sprendimas dėl Vienkartinio leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos turi pateikti: 1.Prašymą išduoti Vienkartinį leidimą. Prašymo forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A1-103 "Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo ir Prašymo išduoti augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinį leidimą formų patvirtinimo"; 2. Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaraciją su priedu. Atitikties deklaracijos ir priedų formos patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-358 "Dėl Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo atitikties deklaracijos formos patvirtinimo"; 3. įmokos kvito kopija.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Darius Baškys, Agrochemijos skyriaus vedėjas
darius.baskys@vatzum.lt, +37052731459

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Nėra
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu