Profesinės kompetencijos pažymėjimas (Transporto vadybininkų egzaminavimas)

Leidimo kodas:: PAS30676

Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą. Transporto vadybininkų egzaminas susideda iš dviejų dalių - pagrindinės dalies ir papildomos dalies. Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis: keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais; keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais; krovinių vežimo vidaus maršrutais; krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą gali būti teikiamas: asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos; įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu); registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).
Terminai
0
Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą. Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką: Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį; Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį; Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį; Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį; Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį. Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių. Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą. Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai. Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo.
Mokesčiai

Už pagrindinės dalies egzaminą - 14 Eur / 48,34 Lt. Už papildomos dalies egzaminą - 14 Eur / 48,34 Lt. Už pažymėjimo išdavimą - 1,4 Eur / 4,83 Lt.

Reikalingi dokumentai
Prašymą; Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Eusopos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); egzamino dieną atvykęs į Inspekciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu